מדריך לעסקים ישראלים

Osteopathe Netanya Johanna Esseryk Amouyal OSTÉOPATHE D.O

 4.9
054-2462829
Netanya - נתניה - Нетания, Derech HaPark 13My name is Johanna Eserik, osteopath, graduated from Ostebio, France, approved by the Ministry of Health in France, trained in prenatal and pediatric osteopathy, management of the postural deficit in children and teenagers, prevention and treatment of malformations of the baby's skull


Osteopath at Carpi Anne Valois Medical Center (France). 2016 to date: Osteopath in Netanya and Koffat Holchem ​​Maccabi


Specialists in the treatment of torticollis (stuck neck) of babies


שמי גיוהנה אסריק, אוסטיאופת, בוגרת מאוסטביו מצרפת, מאושר ע"י משרד הבריאות בצרפת מאומנת באוסטיאופתיה פרינטלית ופדיאטארית ניהול הגירעון הפוסטורלי בילדים ובני נוער מניעה וטיפול של מומים של הגולגולת של התינוק


אוסטיאופת במרכז הרפואי קרפי אן ואלואה (צרפת) . 2016 עד היום: אוסטיאופת בנתניה ובכופתת חולחם מכבי


 


מומחי בטיפול בטוריקול (צוואר תפוס) של התינוקות


Меня зовут Йоханна Эсрик, остеопат, окончила Остебио, Франция, одобрена Министерством здравоохранения Франции, прошла обучение в области пренатальной и детской остеопатии, лечения постурального дефицита у детей и подростков, профилактики и лечения пороков развития черепа ребенка.


Остеопат в медицинском центре Карпи-Анн Валуа (Франция). 2016 по настоящее время: Остеопат в Нетании и Коффат Хольхем Маккаби.


 


Специалисты по лечению кривошеи (застрявшей шеи) у младенцев

Please log in or register to leave a review.

Reviews about Osteopathe Netanya Johanna Esseryk Amouyal OSTÉOPATHE D.O

 5 
30.06.2024 22:04
A great therapist helps me with pain in my back, neck, neck and more that nothing helps. It comes to me once every six months-yearly

מטפלת נהדרת עוזרת לי עם כאבים בגב, בעורף, בצוואר ועוד שכלום לא עוזר להם. מגיעה אלי אחת לחצי שנה-שנה

Отличный терапевт помогает мне при болях в спине, шее, шее и многом другом, от которых ничего не помогает. Оно приходит ко мне раз в полгода-ежегодно
 5 
30.06.2024 22:04
10 years of pain that doctors in France and Israel found nothing and treated nothing. One session with Johanna and I no longer have any pain. A big thank-you.

10 ans de douleur que les médecins en France et en Israël n'ont rien trouvé et n'ont rien soigné. Une séance avec Johanna et je n'ai plus aucune douleur. Un grand merci.
Recently added businesses