מדריך לעסקים ישראלים

Barry TinWoodman - בארי טינוודמן

 5 
053-9625993
Beer-Sheva - באר שבע - Беэр-Шева, Herzl St 16My name is Barry and I am a certified kinesiology, osteopathy and massage therapist.


 I helped and continue to help in rehabilitation after surgeries, in improving the function of the lymphatic system, blood circulation system, solutions to problems in the functioning of myofascial chains and problems in the activity of tendon mechanisms through massage techniques. Helps in solving problems of psychosomatic disorders and depressive states.


שמי בארי ואני מטפל מוסמך בקינסיולוגיה אוסטאופתיה ועיסוי


 


 עזרתי וממשיך לעזור בשיקום לאחר ניתוחים, בשיפור תפקוד מערכת לימפטי, מערכת זרימת דם, פתרונות בעיות בתפקוד שרשראות מיופסציאליות ובעיות בפעילות מנגנונים גידים באמצעות טכניקות עיסוי. עוזר בפתרון בעיות של הפרעות פסיכוסומטיות ומצבי דיכאון


Меня зовут Барри, я сертифицированный кинезиолог, остеопат и массажист.


 


 Помогал и продолжаю помогать в реабилитации после операций, в улучшении функции лимфатической системы, системы кровообращения, решении проблем в работе миофасциальных цепей и проблем в деятельности сухожильных механизмов посредством массажных техник. Помогает в решении проблем психосоматических расстройств и депрессивных состояний.

Leave your review
Add photo

Reviews about Barry TinWoodman - בארי טינוודמן

 5 
30.06.2024 21:33
I came to Bari as a gift I received from friends for a Swedish massage, during an entire hour I felt my body rebuilding...
During the massage Barry talked and explained things to me in order to preserve the existing and not to destroy the body from the bad legs.
In addition, without prior preparation, he knew exactly what the pain points were and worked on them.
I came out like new!
highly recommend!

В Бари я приехала в подарок от друзей на шведский массаж, в течение целого часа чувствовала, как мое тело восстанавливается...
Во время массажа Барри разговаривал и объяснял мне вещи, чтобы сохранить имеющееся и не разрушить тело от больных ног.
Кроме того, без предварительной подготовки он точно знал, какие есть болевые точки, и работал над ними.
Я вышел как новый!
настоятельно рекомендую!

הגעתי לבארי כמתנה שקיבלתי מחברים לעיסוי שוודי, במהלך שעה שלמה הרגשתי את הגוף נבנה מחדש...
תוך כדי העיסוי בארי דיבר והסביר לי דברים על מנת לשמר על הקיים ולא להרוס את הגוף מהרגליים לא טובים.
בנוסף ללא הכנה מוקדמת הוא ידע בדיוק מה הנקודות הכואבות ועבד עליהם.
יצאתי כמו חדש!
ממליץ מאוד!
Recently added businesses